utorok 10. mája 2016

Čo znamená byť ženou?


Veľmi komplikovaná otázka, na ktorú som posledné dni hľadala odpoveď. Našla som ju v diskusiách, vyjadreniach politikov a komentátorov. Dospela som k poznatku, že v našej tradičnej spoločnosti podporujúcej tradičnú rodinu skladba ženy pozostáva z týchto rolí:
  • matka,
  • zamestnankyňa (šéfka alebo podnikateľka nie je žiaduce),
  • kuchárka,
  • upratovačka,
  • partnerka.
Ešte je potrebné vysvetliť, aký výkon požaduje spoločnosť od ženy v rámci každej roly. Keďže je to veľmi komplikované, prikladám radšej graf v tradičnej rodovo príslušnej farbe.

1 komentár :